Վարկատեսակներ
Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվող վարկատեսակներին և դրանց տրամադրման պայմաններին
Գործընկերներ
Ներկայացնում ենք ԱՀԸ հետ համագործակցության պայմանները և մեր գործընկերների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վիճակագրություն
Այստեղ կգտնեք հիփոթեքային շուկայի և ԱՀԸ գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և վերլուծություններ
Պարտատոմսեր
Ծանոթացեք ԱՀԸ թողարկած պարտատոմսերին և սպասվող թողարկումների մասին տեղեկատվությանը
Նորություններ
30.12
Կանոնադրական կապիտալի համալրում
2019թ. դեկտեմբերի 24-ին «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ միակ բաժնետեր ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվել է կանոնադրական կապիտալի համալրում` լրացուցիչ տեղաբաշխված 10,225 (տաս հազար երկու հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 97,745 (իննսունյոթ հազար յոթ հարյուր քառասունհինգ) հատ լրացուցիչ հասարակ բաժնետոմսերի ձեռք բերման միջոցով: Տեղաբաշխման արդյունքում «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի փոփոխված կանոնադրության համաձայն Ընկերության փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալը կազմում է 27,902,429,900 (քսանյոթ միլիարդ ինը հարյուր երկու միլիոն չորս հարյուր քսանինը հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ:
20.12
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Թող Ամանորի թարմ շունչը իր հետ բերի բոլորին սեր, բարօրություն և խաղաղություն։ Այս տարի լրացավ մեր ընկերության գործունեության 10-ամյակը։ Այս տաս տարիների աշխատանքի շնորհիվ Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը բացառիկ դեր է ունեցել Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգացման մեջ և հասել է մի շարք հաջողությունների։
05.11
Պարտատոմսերի 19-րդ թողարկման արդյունքները
2019թ.նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ-ում ստանդարտ աճուրդի անցկացման միջոցով կայացավ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի 3 տարեկան արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային տեղաբաշխումը:
14.03
Ազգային հիփոթեքային ընկերության և Կորեայի բնակարանային ֆինանսավորման կորպորացիայի միջև համագործակցության հուշագրի ստորագրման վերաբերյալ
ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՄԱՐՏԻ: Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ի և Կորեայի բնակարանային ֆինանսավորման կորպորացիայի միջև այսօր ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր Հայաստանի և Կորեայի հանրապետություններում բնակարանային ֆինանսավորման ոլորտների համատեղ զարգացման նպատակով։ Հուշագիրը ստորագրել են Ազգային հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրեն Էդմոնդ Վարդումյանն ու Կորեայի բնակարանային ֆինանսավորման կորպորացիայի նախագահ և գործադիր տնօրեն Յունգ Հվան Լին: Հուշագրի հիմնական նպատակն է սկիզբ դնել բնակարանային ֆինանսավորման և հիփոթեքային շուկայի զարգացման ոլորտներում համագործակցության՝ ոլորտին բնորոշ ընդհանուր խնդիրների համատեղ ուսումնասիրության, գիտելիքների և փորձի փոխանակման միջոցով։ ՀՀ Կենտրոնական Բանկում տեղի ունեցած հուշագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողության ընթացքում Ազգային հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրեն Էդմոնդ Վարդումյանը նշեց, որ Ընկերությունն ակտիվորեն զարգացնում է վերաֆինանսավորման գործիքակազմը` այն համապատասխանեցնելով ոլորտի պահանջներին և միջազգային լավագույն փորձին։ Կորեայի հանրապետությունն անհամեմատ առաջադեմ է հիփոթեքային ոլորտում ֆինանսական գործիքների կիրառության մեջ և համագործակցությունը թույլ կտա սովորել հաջողված փորձից։ Կորեայի բնակարանային ֆինանսավորման կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Յունգ Հվան Լիի խոսքով ոչ մի երկրի չի հաջողվել լուծել իր բոլոր խնդիրներն ինքնուրույն և փորձի փոխանակումը կնպաստի կազմակերպությունների ընդհանուր առաքելության իրագործմանը, ազգային բարեկեցության բարելավմանը և ազգային տնտեսության զարգացմանը։ Կորեայի բնակարանային ֆինանսավորման կորպորացիան հիմնադրվել է 2004 թվականին կառավարության կողմից, որի հիմնական նպատակն է ապահովվել Կորեայի հանրապետությունում բնակարանային բարեկեցություն։ Կորպորացիան իրականացնում է 4 հիմնական գործառույթ՝ հիփոթեքային վարկավորում, արժեթղթավորում, բնակարանային ֆինանսավորման վարկային երաշխիքների տրամադրում և տարեց քաղաքացիների աջակցություն հակադարձ հիփոթեքային վարկավորման միջոցով։ Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հիփոթեքային շուկայի զարգացման և բնակարանային ֆինանսավորման հասանելիության ընդլայնման նպատակով։ Ընկերությունն իրականացնում է ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի վերաֆինանսավորում։ Ներկայումս Ընկերությունը համագործակցում է Գերմանական KfW բանկային խմբի, Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության, Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Բոլոր նորությունները
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 21.02.2020 09:39