2018 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (758.2 KB) PDF (364 KB  PDF (382 KB)  PDF (132 KB) 
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (28 KB) PDF (316 KB PDF (342 KB)  PDF (120 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (28 KB) PDF (584 KB  PDF (654 KB)   PDF (208 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (794.2 KB) PDF (408 KB  PDF (427 KB)  PDF (144 KB) 
Կից ծանոթություններ  PDF (4.8 MB) PDF (311 KB PDF (287 KB)   PDF (76 KB)   
2017 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (758.2 KB) PDF (733 KB) PDF (898.6 KB)  PDF (1.1 MB) 
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (720.1 KB) PDF (645 KB) PDF (768.8 KB)  PDF (997.5 KB) 
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (1.1 MB) PDF (1.01 MB) PDF (1.3 MB)  PDF (1.4 MB) 
Դրամական հոսքեր PDF (794.2 KB) PDF (792 KB) PDF (946.6 KB)  PDF (1.2 MB) 
Կից ծանոթություններ  PDF (4.8 MB) PDF (4.93 MB) PDF (5.1 MB)  PDF (5 MB)
2016 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (367.8 KB) PDF (413.8 KB) PDF (365 KB)
PDF (728.5 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (297.6 KB) PDF (349.1 KB) PDF (311.3 KB) PDF (618.5 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (390.8 KB) PDF (594.7 KB) PDF (543 KB) PDF (997.4 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (375.8 KB) PDF (439.2 KB) PDF (400.1 KB) PDF (807.5 KB)
Կից ծանոթություններ  PDF (5.3 MB) PDF (402.1 KB) PDF (404.7 KB) PDF (400.5 KB)

2015 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (54.2 KB) PDF (358 KB)  PDF (329 KB) PDF (324 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (36.4 KB) PDF (356 KB) PDF (314 KB)  PDF
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (42.6 KB)
PDF (322 KB)
PDF (321 KB) PDF
Դրամական հոսքեր PDF (57.1 KB)
PDF (386 KB) PDF (381 KB) PDF 
Կից ծանոթություններ  PDF (5.40 MB) PDF (386 KB) PDF (543 KB) PDF
2014 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (47.0 KB) PDF (39 KB) PDF (55.2 KB) PDF (55.0 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (42.2 KB) PDF (39 KB) PDF (41.0 KB) PDF (41.4 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (43.0 KB) PDF (33 KB) PDF (44.4 KB) PDF (43.8 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (47.0 KB) PDF (61 KB) PDF (58.0 KB) PDF (57.5 KB)
Կից ծանոթություններ  PDF (24.6 MB) PDF (5.3 MB) PDF (5.02 MB) PDF (4.89 MB)
2013 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (58.0 KB) PDF (57.0 KB) PDF (50.0 KB) PDF (43.0 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (37.2 KB) PDF (39.0 KB) PDF (40.0 KB) PDF (29.0 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (45.0 KB) PDF (43.0 KB) PDF (46.0 KB) PDF (33.0 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (55.0 KB) PDF (54.0 KB) PDF (48.0 KB) PDF (44.0 KB)
Կից ծանոթություններ  PDF (5.3 MB) PDF (246 KB) PDF (4.8 MB) PDF (254 KB)
2012 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (60.0 KB) PDF (53.0 KB) PDF (60.0 KB) PDF (58.0 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (39.2 KB) PDF (42.0 KB) PDF (58.0 KB) PDF (39.0 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (44.0 KB) PDF (47.0 KB) PDF (62.0 KB) PDF (59.0 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (58.0 KB) PDF (51.0 KB) PDF (61.0 KB) PDF (56.0 KB)
Կից ծանոթություններ  PDF (5.0 MB) PDF (159.0 KB) PDF (5.3 MB) PDF (5.6 MB)
2011 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (44.0 KB) PDF (40.0 KB) PDF (43.0 KB) PDF (37.0 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (49.2 KB) PDF (31.0 KB) PDF (42.0 KB) PDF (38.0 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (42.0 KB) PDF (39.0 KB) PDF (42.0 KB) PDF (44.0 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (33.0 KB) PDF (29.0 KB) PDF (44.0 KB) PDF (38.0 KB)
Կից ծանոթություններ  PDF (192 KB) PDF (209.0 KB) PDF (219.0 KB) PDF (5.3 MB)
2010 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ PDF (39.0 KB) PDF (39.0 KB) PDF (40.0 KB) PDF (40.0 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր PDF (39.2 KB) PDF (40.0 KB) PDF (42.0 KB) PDF (41.0 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ PDF (35.0 KB) PDF (45.0 KB) PDF (39.0 KB) PDF (40.0 KB)
Դրամական հոսքեր PDF (39.0 KB) PDF (41.0 KB) PDF (48.0 KB) PDF (48.0 KB)
Կից ծանոթություններ  PDF (179 KB) PDF (189 KB) PDF (193 KB) PDF (201 KB)
2009 թվական
   1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ    4-րդ Եռամսյակ
 
Հաշվեկշիռ     PDF (40.0 KB) PDF (41.0 KB)
Եկամուտներ/Ծախսեր     PDF (42.0 KB) PDF (39.0 KB)
Կապիտալում փոփոխություններ     PDF (37.0 KB) PDF (37.0 KB)
Դրամական հոսքեր     PDF (42.0 KB) PDF (41.0 KB)
Կից ծանոթություններ         
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 21.02.2020 09:39