2018 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2018 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ

2017 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (1.16 MB) PDF (755.8 KB) PDF (692 KB) PDF (672 KB) PDF (1.03 MB) PDF (746 KB)
2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2016 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (298.5 KB) PDF (755.8 KB) PDF (597.9 KB) PDF (622.1 KB) PDF (761.8 KB) PDF (746 KB)
2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2015 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (701.1 KB) PDF (301.1 KB) PDF (207.2 KB) PDF (223.5 KB) PDF (302.7 KB) PDF (622.6 KB)
2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ

2014 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (1.0 MB) PDF (28.0 KB) PDF (369.0 KB) PDF (30.0 KB) PDF (28.0 KB) PDF (1.6 MB)
2014 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2013 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (2.4 MB)          
2013 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2012 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (1.45 MB) PDF (93.0 KB) PDF (79.0 KB) PDF (74.0 KB) PDF (74.0 KB) PDF (305.0 KB)
2012 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2011 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (268.0 KB) PDF (80.0 KB) PDF (76.0 KB) PDF (66.0 KB) PDF (70.0 KB) PDF (319.0 KB)
2011 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2010 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (363.0 KB) PDF (78.0 KB) PDF (74.0 KB) PDF (67.0 KB) PDF (72.0 KB) PDF (323.0 KB)
2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
2009 թվական
Աուդիտորական եզրակացություն Հաշվեկշիռ   Եկամուտներ/Ծախսեր  Կապիտալում փոփոխություններ  Դրամական հոսքեր Կից ծանոթագրություններ
 
PDF (501.0 KB) PDF (38.0 KB) PDF (38.0 KB) PDF (37.0 KB) PDF (41.0 KB) PDF (1.25 MB)
2009 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակը աուդիտորական եզրակացությամբ
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 21.02.2020 09:39