Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր Ժողովի արձանագրություն N 4 (24.12.2019)

Ընդհանուր Ժողովի որոշում կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին (24.12.2019)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր Ժողովի արձանագրություն N1 (26.04.2019)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (27.03.2019)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր Ժողովի արձանագրություն N1 (26.04.2018)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (23.03.2018)

Ընդհանուր Ժողովի որոշում կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին (10.11.2017) 

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր Ժողովի արձանագրություն N1 (27.04.2017)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (27.03.2017)

Ընդհանուր Ժողովի որոշում կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին (19.12.2016)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (14.04.2016)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (09.03.2016)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (30.04.2015)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (30.03.2015)

Ընդհանուր Ժողովի որոշում կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին (20.01.2015)

Ընդհանուր Ժողովի որոշում կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին (17.11.2014)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (23.04.2014)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (31.03.2014)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (23.04.2013)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (09.04.2013)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (20.04.2012)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (06.07.2011)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (22.06.2011)

Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն N1 (25.06.2010)

Տարեկան ժողով հրավիրելու մասին (25.06.2010)

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 20.01.2020 17:14