ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորված վարկերը ըստ նպատակի (եռամսյակային)
Կառուցապատում
Վերանորոգում
Ձեռքբերում
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում
2017 թ. I եռամսյակ
Կառուցապատում 104.91 մլն ՀՀ դրամ (4.57%)
Վերանորոգում 239.23 մլն ՀՀ դրամ (10.4%)
Ձեռքբերում 1949.35 մլն ՀՀ դրամ (84.9%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 2293.49 մլն ՀՀ դրամ
2017 թ. II եռամսյակ
Կառուցապատում 141.51 մլն ՀՀ դրամ (5.78%)
Վերանորոգում 217.96 մլն ՀՀ դրամ (8.91%)
Ձեռքբերում 2085.34 մլն ՀՀ դրամ (85.2%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 2444.81 մլն ՀՀ դրամ
2017 թ. III եռամսյակ
Կառուցապատում 134.62 մլն ՀՀ դրամ (4.26%)
Վերանորոգում 419.42 մլն ՀՀ դրամ (13.2%)
Ձեռքբերում 2601.46 մլն ՀՀ դրամ (82.4%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 3155.5 մլն ՀՀ դրամ
2017 թ. IV եռամսյակ
Կառուցապատում 344.34 մլն ՀՀ դրամ (10.2%)
Վերանորոգում 441.09 մլն ՀՀ դրամ (13.1%)
Ձեռքբերում 2565.58 մլն ՀՀ դրամ (76.5%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 3351.01 մլն ՀՀ դրամ
I
II
III
IV
2017
2018 թ. I եռամսյակ
Կառուցապատում 133.06 մլն ՀՀ դրամ (4.47%)
Վերանորոգում 155.53 մլն ՀՀ դրամ (5.22%)
Ձեռքբերում 2686.21 մլն ՀՀ դրամ (90.2%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 2974.8 մլն ՀՀ դրամ
2018 թ. II եռամսյակ
Կառուցապատում 132.40 մլն ՀՀ դրամ (6.20%)
Վերանորոգում 124.93 մլն ՀՀ դրամ (5.85%)
Ձեռքբերում 1874.84 մլն ՀՀ դրամ (87.9%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 2132.17 մլն ՀՀ դրամ
2018 թ. III եռամսյակ
Կառուցապատում 55.77 մլն ՀՀ դրամ (2.54%)
Վերանորոգում 161.03 մլն ՀՀ դրամ (7.34%)
Ձեռքբերում 1974.87 մլն ՀՀ դրամ (90.1%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 2191.67 մլն ՀՀ դրամ
2018 թ. IV եռամսյակ
Կառուցապատում 190.22 մլն ՀՀ դրամ (5.56%)
Վերանորոգում 196.75 մլն ՀՀ դրամ (5.75%)
Ձեռքբերում 3030.70 մլն ՀՀ դրամ (88.6%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 3417.67 մլն ՀՀ դրամ
I
II
III
IV
2018
2019 թ. I եռամսյակ
Կառուցապատում 136.53 մլն ՀՀ դրամ (4.37%)
Վերանորոգում 112.43 մլն ՀՀ դրամ (3.60%)
Ձեռքբերում 2871.74 մլն ՀՀ դրամ (92.0%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 3120.7 մլն ՀՀ դրամ
2019 թ. II եռամսյակ
Կառուցապատում 175.08 մլն ՀՀ դրամ (7.26%)
Վերանորոգում 143.60 մլն ՀՀ դրամ (5.95%)
Ձեռքբերում 2092.32 մլն ՀՀ դրամ (86.7%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 2411 մլն ՀՀ դրամ
2019 թ. III եռամսյակ
Կառուցապատում 214.34 մլն ՀՀ դրամ (6.98%)
Վերանորոգում 352.52 մլն ՀՀ դրամ (11.4%)
Ձեռքբերում 2502.61 մլն ՀՀ դրամ (81.5%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 3069.47 մլն ՀՀ դրամ
2019 թ. IV եռամսյակ
Կառուցապատում 311.86 մլն ՀՀ դրամ (10.0%)
Վերանորոգում 255.90 մլն ՀՀ դրամ (8.22%)
Ձեռքբերում 2544.78 մլն ՀՀ դրամ (81.7%)
Ընդհանուր վերաֆինանսավորում 3112.54 մլն ՀՀ դրամ
I
II
III
IV
2019
I
II
III
IV
2017
I
II
III
IV
2018
I
II
III
IV
2019
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 27.12.2019 16:49