ԱՀԸ վարկավորման ծավալների և վերաֆինանսավորված վարկերի քանակ
Ծավալը
Քանակը
2019 փետրվար
Ծավալը 1199.89 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 100
2019 մարտ
Ծավալը 883.12 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 74
2019 ապրիլ
Ծավալը 782.23 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 67
2019 մայիս
Ծավալը 728.48 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 89
2019 հունիս
Ծավալը 900.28 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 89
2019 հուլիս
Ծավալը 1145.34 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 117
2019 օգոստոս
Ծավալը 880.60 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 97
2019 սեպտեմբեր
Ծավալը 1043.53 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 118
2019 հոկտեմբեր
Ծավալը 805.88 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 81
2019 նոյեմբեր
Ծավալը 1272.92 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 118
2019 դեկտեմբեր
Ծավալը 1033.75 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 118
2020 հունվար
Ծավալը 584.03 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 48
2019 փետր
2019 մարտ
2019 ապրի
2019 մայի
2019 հուն
2019 հուլ
2019 օգոս
2019 սեպտ
2019 հոկտ
2019 նոյե
2019 դեկտ
2020 հուն
ԱՀԸ վարկավորման ծավալների և վերաֆինանսավորված վարկերի քանակի դինամիկան (կուտակային)
Ծավալը
Քանակը
2019 փետրվար
Ծավալը 89780.95 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 10647
2019 մարտ
Ծավալը 90664.07 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 10721
2019 ապրիլ
Ծավալը 91446.30 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 10788
2019 մայիս
Ծավալը 92174.78 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 10877
2019 հունիս
Ծավալը 93075.06 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 10966
2019 հուլիս
Ծավալը 94220.40 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11083
2019 օգոստոս
Ծավալը 95101.00 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11180
2019 սեպտեմբեր
Ծավալը 96144.53 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11298
2019 հոկտեմբեր
Ծավալը 96950.41 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11379
2019 նոյեմբեր
Ծավալը 98223.33 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11497
2019 դեկտեմբեր
Ծավալը 99257.08 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11615
2020 հունվար
Ծավալը 99841.11 մլն ՀՀ դրամ
Քանակը 11663
2019 փետր
2019 մարտ
2019 ապրի
2019 մայի
2019 հուն
2019 հուլ
2019 օգոս
2019 սեպտ
2019 հոկտ
2019 նոյե
2019 դեկտ
2020 հուն
Տեսնել ամբողջը
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 10.02.2020 16:03