Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքները
ՀՀ Դրամ
Արտարժույթ
2016 թ. IV եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 12.34%
Արտարժույթ 11.77%
IV
2016
2017 թ. I եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 12.35%
Արտարժույթ 11.66%
2017 թ. II եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 11.76 %
Արտարժույթ 11.32 %
2017 թ. III եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 11.79%
Արտարժույթ 10.70%
2017 թ. IV եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 11.24 %
Արտարժույթ 10.03 %
I
II
III
IV
2017
2018 թ. I եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 11.02%
Արտարժույթ 10.33%
2018 թ. II եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 11.34%
Արտարժույթ 9.62%
2018 թ. III եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 11.37%
Արտարժույթ 9.80%
2018 թ. IV եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 10.76%
Արտարժույթ 9.63%
I
II
III
IV
2018
2019 թ. I եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 10.88 %
Արտարժույթ 9.88%
2019 թ. II եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 10.73 %
Արտարժույթ 9.69 %
2019 թ. III եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 10.69 %
Արտարժույթ 9.65%
I
II
III
2019
IV
2016
I
II
III
IV
2017
I
II
III
IV
2018
I
II
III
2019
Տեսնել ամբողջը
Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Վիճակագրություն, Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները (ամսական) 
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 27.12.2019 16:49