19-րդ թողարկում

Տեղաբաշխման արդյունքները

Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը

3,500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեքը, արժույթը

10,000 ՀՀ դրամ

Քանակը

350,000

Արժեկտրոնային եկամուտ

7.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը

05.11.2019

Մարման ամսաթիվը

05.11.2022

Աճուրդին մասնակիցների քանակը

Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 2 անդամներ

Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով

3,500,000,000 ՀՀ դրամ (1)

Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը

3,512,225,793.30 ՀՀ դրամ (2)

Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը

3,512,225,793.30 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը

7.3631%

Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը

7.3689% 

(1)-Թողարկված ընդհանուր ծավալը կազմել է 3,500,000,000 ՀՀ դրամ, որից 1,457,941,174.56 ՀՀ դրամը ձեռք է բերել տեղաբաշխող ընկերությունը տեղաբաշխման արդյունքում ձևավորված կտրման նվազագույն գնով։

(2)-ներկայացված հայտերի ընդհանուր ծավալը կազմել է 3,512,225,793.30 ՀՀ դրամ, որից 1,457,941,174.56 ՀՀ դրամի հայտ ներկայացրել է Ընկերության պարտատոմսերի տեղաբաշխող ընկերությունը երաշխավորված տեղաբաշխման շրջանակներում:

18-րդ թողարկում

Տեղաբաշխման արդյունքները

Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը

3,000,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեքը, արժույթը

10,000 ՀՀ դրամ

Քանակը

300,000

Արժեկտրոնային եկամուտ

8.3%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը

23.02.2018

Մարման ամսաթիվը

23.02.2021

Աճուրդին մասնակիցների քանակը

Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ

Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով

3,000,000,000 ՀՀ դրամ (1)

Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը

6,330,391,923 ՀՀ դրամ (2)

Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը

3,013,273,167.30 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը

8.1309%

Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը

8.27% 

(1)-Թողարկված ընդհանուր ծավալը կազմել է 3,000,000,000 ՀՀ դրամ, որից 300,000,000 ՀՀ դրամը ձեռք է բերել տեղաբաշխողը միջին կշռված եկամտաբերությամբ։

(2)-ներկայացված հայտերի ընդհանուր ծավալը կազմել է 6,330,391,923 ՀՀ դրամ, որից 2,700,000,000 ՀՀ դրամի հայտ ներկայացրել է Ընկերության պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխողը:

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 09.12.2019 10:59