2019 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (72 KB) PDF (250 KB)   PDF (250 KB)    PDF (228 KB) 
2018 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (824 KB) PDF (824 KB)   PDF (243 KB)    PDF (5.36 MB) 
2017 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (523 KB) PDF (442 KB) PDF (698.9 KB) PDF (825.9 KB) 
2016 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (208.8 KB) PDF (225.2 KB)
PDF (213.9 KB) PDF (434.3 KB) 
2015 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (33.0 KB)  PDF (216 KB) 
PDF (381 KB)  PDF 
2014 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (35.0 KB)  PDF (29.0 KB) PDF (32.0 KB) PDF (32.0 KB)
2013 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (33.0 KB) PDF (33.0 KB) PDF (34.0 KB) PDF (22.0 KB)
2012 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (31.0 KB) PDF (35.0 KB) PDF (32.0 KB) PDF (33.0 KB)
2011 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (37.0 KB) PDF (26.0 KB) PDF (26.0 KB) PDF (31.0 KB)
2010 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ PDF (37.0 KB) PDF (34.0 KB) PDF (37.0 KB) PDF (36.0 KB) 
2009 թվական
  1-ին Եռամսյակ   2-րդ Եռամսյակ  3-րդ Եռամսյակ 4-րդ Եռամսյակ
 
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ     PDF (38.0 KB) PDF (37.0 KB)
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 21.02.2020 09:39