2016 թվական

Կանոնադրական կապիտալի համալրում

Տարեկան ժողով

ԱՀԸ 14-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

ԱՀԸ 14-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

Խորհրդի անդամի փոփոխություն

ԱՀԸ 14-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

ԱՀԸ 15-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

ԱՀԸ 15-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

ԱՀԸ 15-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

ԱՀԸ 10-րդ թողարկման պարտատոմսերին կցված վարկերի համալրում

Աուդիտորական կազմակերպության ընտրություն

ԱՀԸ 16-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

ԱՀԸ 16-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

ԱՀԸ 16-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

ԱՀԸ 17-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

ԱՀԸ 17-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

ԳՀՀ հետ գլխավոր վարկային պայմանագիր կնքելու մասին

ԱՀԸ 17-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

Հավելյալ բաժնետոմսերի թողարկման մասին

Կանոնադրական կապիտալի համալրում

2014 թվական

Կանոնադրական կապիտալի համալրում

ԱՀԸ 13-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

Գործադիր տնօրենի տեղակալի փոփոխություն

ԱՀԸ 7-րդ պարտատոմսերի մարման մասին

ԱՀԸ 12-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

ԱՀԸ 12-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

Գործադիր տնօրենի տեղակալի նշանակում

Գործադիր տնօրենի փոփոխություն

Աուդիտի ընտրություն

Գլխավոր հաշվապահի փոփոխություն

Գործադիր տնօրենի տեղակալի փոփոխություն

ԱՀԸ 11-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

ԱՀԸ 11-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

ԱՀԸ 11-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

Գլխավոր հաշվապահի փոփոխություն

ԱՀԸ 10-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին 

Տարեկան ժողով

ԱՀԸ 10-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

ԱՀԸ 10-րդ պարտատոմսերի թողարկման մասին

ԱՀԸ 9-րդ պարտատոմսերի ցուցակման մասին

ԱՀԸ 9-րդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

Պարտատոմսերի 9-րդ թողարկում

Ֆրանսիական զարգացման գործակալության հետ վարկային համաձայնագիր կնքելու մասին

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 21.02.2020 09:39