Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ի միակ հիմնադիրն է հանդիսանում ՀՀ Կենտրոնական բանկը՝ (2009թ. հունիսի 3-ի թիվ 1/705 Ա որոշում):

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը բաժանված է 2,728,844 (երկու միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար ութ հարյուր քառասունչորս) հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 10 225 (տաս հազար երկու հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

 

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 25.02.2020 09:40