Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հիմնադիր փաստաթուղթն է հանդիսանում ընկերության Կանոնադրությունը: Այն սահմանում է ընկերության կառավարումն իրականացվող գործառույթների և կանոնների շրջանակը:

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 25.02.2020 09:40