Վարկատեսակներ
Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվող վարկատեսակներին և դրանց տրամադրման պայմաններին
Գործընկերներ
Ներկայացնում ենք ԱՀԸ հետ համագործակցության պայմանները և մեր գործընկերների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վիճակագրություն
Այստեղ կգտնեք հիփոթեքային շուկայի և ԱՀԸ գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և վերլուծություններ
Պարտատոմսեր
Ծանոթացեք ԱՀԸ թողարկած պարտատոմսերին և սպասվող թողարկումների մասին տեղեկատվությանը
Նորություններ
26.03
Ֆինանսական դժվարություններ ունեցող վարկառուներին աջակցելու վերաբերյալ
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն, հետևելով ստեղծված իրավիճակին և նպատակ ունենալով աջակցելու ֆինանսական դժվարությունների բախված վարկառուներին, հնարավորություն է ստեղծում Ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրված վարկերի գծով մայր գումարների մարումները հետաձգել մինչ 6 ամսով, այն է՝ սույն թվականի սեպտեմբեր ամիսը ներառյալ։
11.03
Միջազգային բաց մրցույթ ֆինանսական ծառայությունների բնագավառում տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու համար
Խորհրդատվական ծառայություններ Հայաստան, Բնակարանային ֆինանսավորում 5-րդ փուլ Վերջնաժամկետ15.04.2020 Երկիր՝ Հայաստան Հղման N°:BMZ-Nr.: 2018 68 041 և 2018 70 294 Նախաորակավորում Առարկան՝Միջազգային բաց մրցույթ ֆինանսական ծառայությունների բնագավառում տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Գործատու՝ Գործատուն հանդիսանում է ՀՀ կենտրոնական բանկը, որին ներկայացնում է KFW բանկը։ Ծրագիրը կատարող գործակալություն է հանդիսանում Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը (ԱՀԸ)։ Ծրագրի միջոցառումներ Հայաստանում բնակարանային ֆինանսավորումը բախվում է տարբեր մարտահրավերների հետ, ինչպիսիք են մատչելիությունը, սահմանափակ բնակարանաշինությունը, խնդիրներ հիմնանորոգման աշխատանքների հետ՝ հատկապես էներգախնայողության բնագավառում, մոնիտորինգի, վերականգնողական աշխատանքների պրակտիկայում և այլն։ Գերմանական Ֆինանսական Համագործակցությունը երկար տարիներ ակտիվորեն աջակցում է ՀՀ կենտրոնական բանկին, որը գործում է Գերմանահայկական հիմնադրամի (ԳՀՀ) և այժմ նաև Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության միջոցով, զարգացնելու հիփոթեքային պրոդուկտներ, որոնք արդյունավետորեն ուղղված են լուծելու այդ մարտահրավերները։ ԳՀՀ-ն և ԱՀԸ-ն, հանդիսանալով որպես միջնորդ ֆինանսական կազմակերպություններ, Ծրագիրն իրականացնելու են` համագործակցելով Գործընկեր Ֆինանսական Հաստատությունների (ԳՖՀ-ների) հետ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է Գերմանահայկական ֆինանսական համագործակցության ներքո 20 միլիոն եվրո վարկի շրջանակներում։ Գերմանիայի համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարությունը (BMZ) որպես դրամաշնորհ տրամադրել է լրացուցիչ ֆինանսավորվում, որը նախատեսված է խորհրդատվական ծառայությունների ծախսերը հոգալու համար։
30.12
Կանոնադրական կապիտալի համալրում
2019թ. դեկտեմբերի 24-ին «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ միակ բաժնետեր ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվել է կանոնադրական կապիտալի համալրում` լրացուցիչ տեղաբաշխված 10,225 (տաս հազար երկու հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 97,745 (իննսունյոթ հազար յոթ հարյուր քառասունհինգ) հատ լրացուցիչ հասարակ բաժնետոմսերի ձեռք բերման միջոցով: Տեղաբաշխման արդյունքում «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի փոփոխված կանոնադրության համաձայն Ընկերության փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալը կազմում է 27,902,429,900 (քսանյոթ միլիարդ ինը հարյուր երկու միլիոն չորս հարյուր քսանինը հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ:
20.12
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Թող Ամանորի թարմ շունչը իր հետ բերի բոլորին սեր, բարօրություն և խաղաղություն։ Այս տարի լրացավ մեր ընկերության գործունեության 10-ամյակը։ Այս տաս տարիների աշխատանքի շնորհիվ Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը բացառիկ դեր է ունեցել Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգացման մեջ և հասել է մի շարք հաջողությունների։
Բոլոր նորությունները
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Նշված լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 02.04.2020 10:36