15-րդ թողարկում
Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 10,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 150,000
Արժեկտրոնային եկամուտ

կիրառելի չէ

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիրառելի չէ

Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 23.06.2016
Մարման ամսաթիվը 23.06.2017
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  1,509,240,171.26 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,349,999,885.75 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 10.9589%
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 11.00% 

14-րդ թողարկում
Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,700,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 10,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 170,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 20.05.2016
Մարման ամսաթիվը 20.05.2017
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 3 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 637,300,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 573,728,510.55 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 573,728,510.55 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 10.9169%
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 11.00% 
12-րդ թողարկում
Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 10,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 100,000
Արժեկտրոնային եկամուտ

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիսամյակային
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը  07.10.2014
Մարման ամսաթիվը  07.10.2017
Աճուրդին մասնակիցների քանակը  Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 4 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով  1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  2,390,393,431.50 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  1,005,155,561.50 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը  9.7973 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը  9.92 %
10-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիսամյակային
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը  23.04.2014
Մարման ամսաթիվը  23.04.2017
Աճուրդին մասնակիցների քանակը  Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով  1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  2,478,193,315 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  981,365,520 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը  10.7688%
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը  10.9501%
9-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 05.02.2014
Մարման ամսաթիվը 29.01.2015
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 4 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 805,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 924,419,680 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 741,058,200 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.6766 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 8.8013 %
8-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 500,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 5,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 11.12.2013
Մարման ամսաթիվը 11.06.2014
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 4 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 500,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 957,444,440 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 479,213,920 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.5797 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 8.6497 %
7-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը  24.10.2013
Մարման ամսաթիվը  22.10.2014
Աճուրդին մասնակիցների քանակը  Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով  1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  1,525,803,964.48 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  912,170,187 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը  9.5491 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը  9.5491 %
6-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 25.07.2013
Մարման ամսաթիվը 27.01.2014
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 4 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 817,050,665.20 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 816,955,226.38 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 9,4635 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 9.7995%
5-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 17.04.2013
Մարման ամսաթիվը 17.10.2013
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 5 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,192,915,825 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 954,559,170.40 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 9,3647 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 9,5006 %
4-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 14.12.2012
Մարման ամսաթիվը 14.06.2013
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,074,419,323 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 948,425,776.30  ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 10.76  %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 11 %
3-րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 500,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 5,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիրառելի չէ
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 25.09.2012
Մարման ամսաթիվը 25.03.2013
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 500,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 755,217,511.45 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 477,084,616.89 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 9.5533 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 9.7550 %
2–րդ թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 (մեկ միլիարդ) ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 07.06.2012
Մարման ամսաթիվը 07.12.2012
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 7 անդամներ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,353,011,951.21 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 956,991,953.53  ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.8408 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 9.3 %
1-ին թողարկում

 

Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10,000
Արժեկտրոնային եկամուտ կիրառելի չէ
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն  կիրառելի չէ 
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 24.11.2011
Մարման ամսաթիվը 24.05.2012
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 8 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,442,956,491.95 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 954,723,223.82 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 9.3806 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 9.6300 %
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 11.03.2019 15:19