ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորված վարկերի դինամիկան (եռամսյակային)
Վերաֆինանսավորման ծավալը
Միջին կշռված տոկոսադրույքը
2016Թ. IV եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2761.88 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 12.58%
IV
2016
2017Թ. I եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2293.49 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 12.50 %
2017Թ. II եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2444.81 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 12.25 %
2017Թ. III եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3155.50 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 12.09%
2017Թ. IV եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3351.00 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 12.13%
I
II
III
IV
2017
2018Թ. I եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2974.81 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 11.85%
2018Թ. II եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2132.18 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 11.72%
2018Թ. III եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2191.67 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 11.59%
2018Թ. IV եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3417.67 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 10.66%
I
II
III
IV
2018
2019Թ. I եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2871.74 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 10.57%
2019Թ. II եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2410.99 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 10.49%
2019Թ. III եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3069.47 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսադրույքը 10.45%
I
II
III
2019
IV
2016
I
II
III
IV
2017
I
II
III
IV
2018
I
II
III
2019
Տեսնել ամբողջը
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 01.10.2019 15:03