ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորված վարկերի դինամիկան
Վերաֆինանսավորման ծավալը
Միջին կշռված տոկոսը
2014Թ. IV եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2360.76 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.91%
IV
2014
2015Թ. I եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 1434.34 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.97%
2015Թ. II եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2748.31 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 13.04%
2015Թ. III եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3914.14 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.92%
2015Թ. IV եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3756.71 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.99%
I
II
III
IV
2015
2016Թ. I եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3082.48 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.50%
2016Թ. II եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2991.59 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.86 %
2016Թ. III եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3358.38 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 11.88%
2016Թ. IV եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2761.88 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.58%
I
II
III
IV
2016
2017Թ. I եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2293.49 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.50 %
2017Թ. II եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 2444.81 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.25 %
2017Թ. III եռամսյակ
Վերաֆինանսավորման ծավալը 3155.50 մլն ՀՀ դրամ
Միջին կշռված տոկոսը 12.09%
I
II
III
2017
IV
2014
I
II
III
IV
2015
I
II
III
IV
2016
I
II
III
2017
Տեսնել ամբողջը
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 13.11.2017 16:05