Հիփոթեքային վարկավորման ծավալները
ՀՀ Դրամ
Արտարժույթ
2016 թ. III եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 97,567.00 մլն (48.0%)
Արտարժույթ 105,203.23 մլն (51.9%)
2016 թ. IV եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 101,679.24 մլն (49.2%)
Արտարժույթ 104,497.69 մլն (50.7%)
III
IV
2016
2017 թ. I եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 102,644.83 մլն (49.5%)
Արտարժույթ 104,209.82 մլն (50.4%)
2017 թ. II եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 105,293.79 մլն (50.2%)
Արտարժույթ 104,061.86 մլն (49.7%)
2017 թ. III եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 109,839.83 մլն (50.9%)
Արտարժույթ 105,648.22 մլն (49.0%)
2017 թ. IV եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 119,910.06 մլն (52.4%)
Արտարժույթ 108,773.54 մլն (47.5%)
I
II
III
IV
2017
2018 թ. I եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 128,594.85 մլն (54.2%)
Արտարժույթ 108,548.98 մլն (45.7%)
2018 թ. II եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 133,995.45 մլն (54.7%)
Արտարժույթ 110,382.09 մլն (45.2%)
2018 թ. III եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 142,921.87 մլն (55.9%)
Արտարժույթ 112,666.37 մլն (44.0%)
2018 թ. IV եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 158,726.69 մլն (57.6%)
Արտարժույթ 116,919.11 մլն (42.3%)
I
II
III
IV
2018
2019 թ. I եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 174,006.89 մլն (59.1%)
Արտարժույթ 120,280.72 մլն (40.8%)
2019 թ. II եռամսյակ
ՀՀ Դրամ 194,459.14 մլն (61.9%)
Արտարժույթ 119,901.69 մլն (38.0%)
I
II
2019
III
IV
2016
I
II
III
IV
2017
I
II
III
IV
2018
I
II
2019
Տեսնել ամբողջը
աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Վիճակագրություն,Առևտրային բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների վարկերն ըստ ոլորտների (ամսական)
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 01.10.2019 15:03