18-րդ թողարկում

Տեղաբաշխման արդյունքները

Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը

3,000,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեքը, արժույթը

10,000 ՀՀ դրամ

Քանակը

300,000

Արժեկտրոնային եկամուտ

8.3%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը

23.02.2018

Մարման ամսաթիվը

23.02.2021

Աճուրդին մասնակիցների քանակը

Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ

Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով

3,000,000,000 ՀՀ դրամ (1)

Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը

6,330,391,923 ՀՀ դրամ (2)

Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը

3,013,273,167.30 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը

8.1309%

Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը

8.27% 

(1)-Թողարկված ընդհանուր ծավալը կազմել է 3,000,000,000 ՀՀ դրամ, որից 300,000,000 ՀՀ դրամը ձեռք է բերել Ընկերության շուկա ստեղծողը տեղաբաշխման արդյունքում ձևավորված միջին կշռված եկամտաբերությամբ

(2)-ներկայացված հայտերի ընդհանուր ծավալը կազմել է 6,330,391,923 ՀՀ դրամ, որից 2,700,000,000 ՀՀ դրամի հայտ ներկայացրել է Ընկերության պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխողը:

17-րդ թողարկում
Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 3,616,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 10,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 361,600
Արժեկտրոնային եկամուտ

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 28.11.2016
Մարման ամսաթիվը 28.11.2019
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 10 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 2,126,600,000 ՀՀ դրամ 
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 2,384,446,831 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 2,095,299,853.5 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 10.5854%
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 10.6999% 

 

16-րդ թողարկում
Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 2,000,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 10,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 200,000
Արժեկտրոնային եկամուտ

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխման ձևը

«Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով

Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը 09.11.2016
Մարման ամսաթիվը 09.11.2019
Աճուրդին մասնակիցների քանակը Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 4 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով 1,384,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,368,991,571.32 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը 1,368,991,571.32 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 10.4303%
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը 10.50% 

 

11-րդ թողարկում
Տեղաբաշխման արդյունքները
Պարտատոմսերի տեսակը

անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Թողարկված ընդհանուր ծավալը, արժույթը 1,200,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական արժեքը, արժույթը 10,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 120,000
Արժեկտրոնային եկամուտ

12%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն կիսամյակային
Տեղաբաշխման ձևը «Նասդաք Օէմեքս Արմենիա» ԲԲԸ (Բորսա) տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ, փակ, (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով
Տեղաբաշխման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը  24.06.2014
Մարման ամսաթիվը  24.06.2019
Աճուրդին մասնակիցների քանակը  Որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցեցին Բորսայի թվով 6 անդամներ
Տեղաբաշխված ծավալը անվանական արժեքով  1,200,000,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  2,597,801,450 ՀՀ դրամ
Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը  1,207,800,730 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը  11.824 %
Սահմանային (կտրման) եկամտաբերությունը  11.9998 %
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 11.03.2019 15:19