«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը» «Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալության» հետ համատեղ իրականացնում է բնակարանային  պայմանների և էներգաարդյունավետության բարելավմանն ուղղված ծրագիր: Որպես թիրախ ընտրելով շուրջ 3000 ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների, ծրագիրը նպատակ ունի հասանելի դարձնել բնակարանային վերանորոգման վարկերը և խթանել էներգախնայող տեխնոլոգիաների և սարքավորումների օգտագործումը, որն իր հերթին շահառուներին թույլ կտա շոշափելի նվազեցնել բնակարանի ջեռուցման և այլ կոմունալ ծախսերը:

Ջերմ օջախ միկրովարկեր
Միկրովարկերը տրամադրվում են հետևյալ պայմաններով
Գումար

275 հազ մինչև 2.2 մլն ՀՀ դրամ

Ժամկետ առնվազն 5 տարի
Տոկոսադրույք առավելագույնը տարեկան 14%
Գրավ 

չի պահանջվում

Արտոնյալ ժամանակաշրջան 

6-12 ամիս

Դրամաշնորհ  վարկի սկզբնական գումարի 10%-ի չափով (ուղղվում է վարկի մարմանը սահմանված չափանիշերը բավարարելու դեպքում)
Ջերմ օջախ էներգախնայող վարկեր
Էներգախնայող վարկերը տրամադրվում են հետևյալ պայմաններով
Գումար

2.2 մլն մինչև 5.5 մլն ՀՀ դրամ

Ժամկետ առնվազն 10 տարի
Տոկոսադրույք առավելագույնը տարեկան 11%
Գրավ 

վերանորոգվող անշարժ գույքը

Արտոնյալ ժամանակաշրջան 

6-24 ամիս

Դրամաշնորհ  վարկի սկզբնական գումարի 5%-ի չափով (ուղղվում է վարկի մարմանը սահմանված չափանիշերը բավարարելու դեպքում)

Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղվի բնակարանի/բնակելի տան էներգաարդյունավետության բարձրացման համար օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերմանը:

Պատրաստվում եք վերանորոգել Ձեր բնակարանը կամ բարելավել բնակարանային պայմաննե՞րը: Ուրեմն այս վարկատեսակը Ձեզ համար է:

Վերանորոգման վարկերը տրամադրվում են հետևյալ պայմաններով
Գումար

մինչև 35 մլն ՀՀ դրամ («Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության» կողմից վերաֆինանսավորվում է 25 մլն ՀՀ դրամը) 

Ժամկետ առնվազն 5 տարի
Տոկոսադրույք սահմանվում է ԱՀԸ գործընկեր բանկի/վարկային կազմակերպության կողմից (տարեկան մոտ 12%-14%)
Գրավ 

վերանորոգվող անշարժ գույքը

 Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկեր

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 18.07.2018 16:52