ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ

2009թ հոկտեմբերի 29-ին Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ն ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հետ կնքել է համաձայնագիր ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ:

Հայտնում ենք Ձեզ, որ Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության 22-7/1
Հեռ/Ֆաքս` 560741,560974
Էլ. հասցե` info@nmc.am

 

Հաճախորդների կողմից ներկայացվող բողոք պահանջի քննության գործընթաց

Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր

Հաճախորդի բողոք-պահանջի ներկայացման հայտ 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան
Հասցե` ք. Երևան, Մովսես Խորենացի փողոց 15,
Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռ.`(374 10) 58 23 22, 58 23 21
Ֆաքս`(374 10) 58 24 21
Էլ. հասցե` info@fsm.am 
Կայք` www.fsm.am

Հայտնում ենք Ձեզ, որ ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպություների մասին» ՀՀ օրենքի 141 հոդվածի 3-րդ մասով (օրենքը կարող եք գտնել կայքի «Կարգավորումներ» բաժնում) սահմանված հետևյալ տեղեկատվությունը`

  • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ կանոնադրության պատճեն,
  • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պետական գրանցման վկայականի պատճեն,
  • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների (առնվազն վերջին տարեկան) և հաշվետվությունների վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:

Վերը նշված տեղեկությունները «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է անձի գրավոր դիմումը ստանալու օրվանից հնգօրյա ժամկետում: Տեղեկությունների ստացման վերաբերյալ դիմումը կարող է ուղղվել «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ գործադիր տնօրենին հետևյալ եղանակներով`

  • Էլեկտրոնային` info@nmc.am հասցեով,
  • փոստով` 0010, ք.Երևան, Հանրապետության 22-7/1 հասցեով,
  • հանձնվել «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ գրասենյակ` 0010, ք.Երևան, Հանրապետության 22-7/1 հասցեով:

Վերը նշված տեղեկատվությունը տրամադրվում է այն պահանջող անձին «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ գրասենյակում` անվճար:

 

 
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 13.02.2019 17:27