«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի միակ հիմնադիրն է հանդիսանում ՀՀ կենտրոնական բանկը՝ (2009թ. հունիսի 3-ի թիվ 1/705 Ա որոշում):

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը բաժանված է 2,044,300 (երկու միլիոն քառասունչորս հազար երեք հարյուր) հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 10 225 (տաս հազար երկու հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

 

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 08.01.2019 15:48