Վարկատեսակներ
Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվող վարկատեսակներին և դրանց տրամադրման պայմաններին
Գործընկերներ
Ներկայացնում ենք ԱՀԸ հետ համագործակցության պայմանները և մեր գործընկերների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վիճակագրություն
Այստեղ կգտնեք հիփոթեքային շուկայի և ԱՀԸ գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և վերլուծություններ
Պարտատոմսեր
Ծանոթացեք ԱՀԸ թողարկած պարտատոմսերին և սպասվող թողարկումների մասին տեղեկատվությանը
Նորություններ
23.10
2015թ հոկտեմբերի 23-ին Գլխավոր Վարկային Պայմանագիր կնքվեց «Ամերիբանկ» ՓԲԸ և ԱՀԸ միջև
2015թ հոկտեմբերի 23-ին համագործակցության նպատակով Գլխավոր Վարկային Պայմանագիր կնքվեց «Ամերիբանկ» ՓԲԸ և ԱՀԸ միջև:Ներկայումս Ընկերությունը համագործակցում է 18 Բանկերի և 7 վարկային կազմակերպությունների հետ:
15.10
2015թ հոկտեմբերի 15-ին տրամադրվեցին առաջին դրամաշնորհները «Ջերմ Օջախ» Ծրագրի շահառուներին
2015թ հոկտեմբերի 15-ին «Ջերմ Օջախ» Ծրագրի շրջանակներում ԱՀԸ կողմից վավերացվել են առաջին դրամաշնորհները, որոնք փոխանցվել են այն վարկառուների վարկային հաշիվներին, ովքեր հաջողությամբ իրականացրել են վերանորոգման ներդրումային ծրագրերը: Դրամաշնորհն ուղղված է վարկի ընթացիկ մնացորդի նվազեցմանը վարկի գումարի 5% կամ 10%-ի չափով:
30.09
2015թ. սեպտեմբեր ամսին ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորված վարկեր
2015թ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվել է 145 հիփոթեքային վարկ, 1.46 մլրդ. ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարով:
23.09
«Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում Ընկերության կողմից 2015 սեպտեմբերի ամսին տրամադրված վարկերի վերաբերյալ
2015թ սեպտեմբեր ամսին «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվել է 25 վարկ, 44.6 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով:
Բոլոր նորությունները
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 11.02.2016 11:32