Վարկատեսակներ
Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվող վարկատեսակներին և դրանց տրամադրման պայմաններին
Գործընկերներ
Ներկայացնում ենք ԱՀԸ հետ համագործակցության պայմանները և մեր գործընկերների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վիճակագրություն
Այստեղ կգտնեք հիփոթեքային շուկայի և ԱՀԸ գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և վերլուծություններ
Պարտատոմսեր
Ծանոթացեք ԱՀԸ թողարկած պարտատոմսերին և սպասվող թողարկումների մասին տեղեկատվությանը
Նորություններ
30.09
2015թ. սեպտեմբեր ամսին ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորված վարկեր
2015թ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվել է 145 հիփոթեքային վարկ, 1.46 մլրդ. ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարով:
23.09
«Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում Ընկերության կողմից 2015 սեպտեմբերի ամսին տրամադրված վարկերի վերաբերյալ
2015թ սեպտեմբեր ամսին «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորվել է 25 վարկ, 44.6 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով:
27.06
Բարի գալուստ մեր նոր կորպորատիվ ոճով էլ. կայք
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն մշակել է կորպորատիվ ոճավորման քաղաքականություն, որն իր մեջ ներառում է տարբերանշանը (լոգո) և կորպորատիվ գույների համադրությունը:
04.03
Կնքվել է գլխավոր վարկային պայմանագիր
2015թ մարտի 4-ին Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության և «Նոր Հորիզոն» ՈւՎԿ ՍՊԸ միջև կնքվեց գլխավոր վարկային պայմանագիր:
Բոլոր նորությունները
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 13.10.2015 13:02